Zakelijk

Beurzen zijn events, maar events zijn niet altijd beurzen. Het grootste verschil tussen een beurs en een zakelijk event is dat bij een event de organisator tevens de enige deelnemer is. Denk bijvoorbeeld aan een huisshow, personeelsbijeenkomst, relatiedag en dergelijke. Bij een beurs is de organisator geen deelnemer, maar makelaar tussen bezoekers en exposanten.

Beurs of event? De ingrediënten voor effectiviteit zijn hetzelfde. Er is altijd een gewenst effect bij een doelgroep dat door het bijwonen van het event moet worden gerealiseerd. Er moet een verandering plaatsvinden in kennis, houding of gedrag van een bezoeker van het event. Gebeurt dat niet, dan is het weggegooid geld. ExpoResult meet niet alleen de effectiviteit van het event, maar kan u ook helpen met het aanscherpen van de doelstellingen.

Circle Laarhoven
Anton Slager,
Algemeen Directeur Laarhoven design
De onderzoeksresultaten hebben bijzonder waardevolle informatie opgeleverd. Informatie waarmee naast een helder beeld van de effectiviteit eveneens richting konden geven aan vervolgacties, zowel op het gebied van marketing & sales, als op het gebied van business & organisatie development. Op grond van onze ervaringen zullen we ook bij toekomstige projecten waarvan kwantitatief onderzoek deel uitmaakt van onze opdracht en voor ons zelf, samenwerken met ExpoResult.