Privacy en Cookiebeleid

Branchecode

ExpoResult houdt zich aan de code zoals die voor marktonderzoeksbureaus geldt, waarbij de anonimiteit van respondent en opdrachtgever wordt gewaarborgd. Deze code is opgesteld door de internationale brancheorganisatie ICC/ESOMAR.

Dataverzameling

Wij verzamelen op verschillende manier gegevens:

  • Bij het invullen van de benchmark op onze website dient u uw e-mailadres in te vullen om de resultaten van de benchmark toegestuurd te krijgen. Dat is de enige reden waarom wij uw e-mailadres vragen. Uw e-mailadres zal voor geen andere doeleinden door ons worden gebruikt en zal ook nooit aan andere partijen ter beschikking worden gesteld. Indien u, nadat u de resultaten van de benchmark heeft ontvangen, uw e-mailadres wilt laten verwijderen, gelieve dat aan ons kenbaar te maken middels het e-mailadres op onze website.
  • Opdrachtgevers sturen bestanden met klantgegevens voor onderzoek. De verantwoordelijkheid van het vastleggen van deze gegevens ligt bij onze opdrachtgevers en niet bij ons. De bestanden worden door ons louter gebruikt als onderzoeksbestand door de personen in het bestand te benaderen met een uitnodiging om aan onderzoek deel te nemen. Deze deelname is niet verplicht. De resultaten van het onderzoek zijn altijd anoniem, zoals vastgelegd in de branchecode, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft om de resultaten wel te koppelen aan uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen dan altijd gevraagd moeten worden, omdat de onderzoeksresultaten anoniem en losgekoppeld zijn van die gegevens uit het bestand. U kunt later deze toestemming te allen tijde weer intrekken.
  • Als u wordt benaderd voor onderzoek en u wilt niet meewerken en zich tevens wilt uitschrijven, dan kunt u dat op twee manieren doen. U kunt zich uitschrijven voor het desbetreffende onderzoek of voor alle onderzoeken van ExpoResult. Door op de link onderaan de uitnodigingsmail te klikken, krijgt u beide opties voorgelegd. Als u zich wilt laten verwijderen uit het bronbestand van de opdrachtgever, zult u daarmee contact op moeten nemen.
  • Anonieme onderzoeksdata kunnen onbeperkt bewaard blijven. Het bronbestand van de opdrachtgever met klantgegevens wordt verwijderd bij herhaling van het onderzoek of anders na maximaal 2 jaar. Het bronbestand zal na gebruik voor het onderzoek nooit voor andere doeleinden gebruikt worden noch aan derden worden verstrekt.

Cookies

Onze website maakt alleen gebruik van externe cookies omwille van analyse-doeleinden van de bezoekers van onze website. Wij leggen zelf niets vast van de bezoekers van onze website. Wij hebben zelf geen controle over deze analyse/performance cookies van de externe partijen. Het betreft de volgende cookies:

  • Google Analytics. Het vastleggen van gegevens door Google Analytics op onze website voldoet aan de General Data Protection Regulation (GDPR), zoals die door de Europese Unie is opgesteld en sinds 18 mei 2018 in werking is getreden.
  • Clicky. Ook het vastleggen van gegevens door Clicky op onze website voldoet aan de GDPR.

Beveiliging

ExpoResult neemt alle redelijk te verwachten maatregelen om onze data te beschermen. De data staan op een beveiligde lokale server en is alleen toegankelijk voor medewerkers van ExpoResult.

Het garanderen van 100% veiligheid van informatieoverdracht via internet is onmogelijk. Wij doen wel alles wat in alle redelijkheid van ons verwacht mag worden om gegevens veilig over het internet te versturen.